Välkommen
Här hittar du lite information om företaget, samt tillgång till digitala foton för pågående installationer och ombyggnader etc. I arkivet filarkiv kan du ladda ner projektbeskrivningar, ritningar och dylikt gällande ett visst projekt. För detta krävs det dock att du har ett giltigt användarnamn och lösenord. Kontakta oss gärna om Du vill ha information på detta sätt istället för per post eller email.
Vi erbjuder denna tjänst som ett steg i vårt miljötänkande, samt för att ge en bättre service till våra kunder och medarbetare.

Nyheter

2016-12-23
God Jul önskas alla våra kunder, kollegor och vänner. Även i år skänker vi en summa pengar till Läkare Utan Gränser, med hopp om att göra världen till en lite bättre plats för de som behöver det som mest [läs mer].

Historia

Företaget startades 1989 och har sedan dess arbetat med projektering och besiktning samt kvalitets- och servicekontroll av i första hand hissar, men även rulltrappor, lyftbord och dylikt. Bolaget, som är ett Aktiebolag sedan November 1992, ägs av Krister och Ingalill Hag. Kontoret ligger i Enskede, i södra Stockholm.

Hisskonsultgruppen

Företaget är medlem i hisskonsultgruppen, vilken är en förening skapad för att gemensamt med andra hisskonsulter kunna diskutera fram lösningar på problem, och att byta erfarenheter.

IT

Vi använder gärna senaste teknik och medium för informationsöverföring. Detta beroende på vårt miljötänkande och bästa möjliga service för våra kunder.

Kunder

Vi arbetar för en stor kundkrets, men några av våra största kunder är HSB, AB Botkyrkabyggen, AB Familjebostäder, Locum AB Stockholms Gatu- och Fastighetskontoret etc.

Tjänster

Tjänster vi utför är framförallt projektering och kvalitetsbesiktning av hissar och rulltrappor, men även liknande system såsom lyftbord, automatiska dörrar etc.


Inga av sidorna använder sig av permanenta cookies. Filarkivet använder sessioncookies. [mer information]